Publications

 
Elke rechtgeaarde kunstenaar verovert zich in een zeer persoonlijk idioom een eigen biotoop. Waarmee ik bedoel dat hij een eigen beeldtaal creëert, die gekoppeld is aan de specificiteit van zijn persoonlijkheid, en tegelijk een eigen thematisch veld/een aantal steeds weerkerende themata bewerkt, waarin die beeldtaal zich ontwikkelt. De ene kunstenaar voedt zich...

De beelden van Eddie Symkens ogen heel sober en uitgepuurd, zonder franjes, ontdaan van alle overbodigheid. Alle details zijn weggehaald en de vorm is herleid tot het essentiële, het wezenlijke, daar waar het eigenlijk om gaat.
Daarom zijn de beelden zo sterk, vol...

Samenvatting:
Eddie Symkens legt in zijn nieuwe sculpturen twee belangrijke accenten: de statische beweging en de gedetailleerde karakterschets. Nieuw in zijn laatste sculpturen is dat hij de beelden ook attributen meegeeft die je laten nadenken over de identiteit en het karakter van het personage.

 

In 2006 toonde Eddie Symkens voor het...

Pages