Recenciste Li Gommeren Juli 2009

De beelden van Eddie Symkens ogen heel sober en uitgepuurd, zonder franjes, ontdaan van alle overbodigheid. Alle details zijn weggehaald en de vorm is herleid tot het essentiële, het wezenlijke, daar waar het eigenlijk om gaat.
Daarom zijn de beelden zo sterk, vol levenskracht, zo expressief. Het lijkt wel of ze boven de aarde verheven zijn, of ze loskomen van logische wetten en de aardse werkelijkheid, of ze met hun ledematen de hemel willen aanraken.
In zijn  beelden gaat het niet om de perfecte anatomie, de ideale mens die kracht en overwinning symboliseert. Het gaat over de getemde, de getekende mens die toch vitaal en krachtig is om zijn lot te overstijgen en te leven zoals hij wil.