Guy Van Beckevoort

Directeur van de Westhoek Academie in Koksijde
Kunstcriticus
Koksijde 14-12-2006

Eddie Symkens heeft zijn licht opgestoken in de academie van Genk. Hij was een leergierige academie-leerling met veel interesse voor het technisch aspect van het professionele kunst-maken.
Later ging Eddie spontaan zijn eigen weg als zelfstandig kunstenaar, enkel gewapend met zijn belangrijke kunsttechnische bagage en door eigen onderzoek nam hij zijn artistieke risico’s als beeldmaker. Zijn realisaties getuigen van een doorleefde expressie met als inspiratiebron: De “mens” in zijn plastische bezigheden. Draadfiguren met verstilde bewegingen die op ieder moment kunnen tot actie overgaan- een ranke motivatie tussen spel en ernst - materie en geest.
Anekdotische interpretaties van hellende figuur die de stilte hoorbaar maakt in een opgezette”natuurlijke”omgeving. Geest en lichaam zijn niet ver weg van elkaar: want de antieke mythologie is steeds aanwezig in zijn werk. En het is goed om te weten: hoe ver kan men lopen met gekrulde tenen. Merkbaar is de materiele cohabitatie in het oeuvre van Eddie Symkens. En doordat het zeldzame wordt getoond, vormt het een dankbaar samengaan met zijn decoratief boetseertalent. De vorm - expressie corpus – gelaat – handen – hande-lingen in zijn beeld – totaliteit -versmelten samen tot een moment van “bestaan”.
Deze existentiële en statische figuraties kunnen uitgroeien tot een monumentale aanwezigheid naargelang de pure inspiratie van zijn maker Eddie Symkens.Zijn keramische creaties getuigen van de materie klei in haar eigenste vorm. Zijn decoratieve bekleuring als bv. glanzende attributen horende – bij – de – figuren illustreren zijn fijngevoeligheid als kunstenaar. Qua vormexpressie maken we kennis met soms belerende en verwante figuratie en een sprekende mimiek en gebarenspel. Maar altijd evenwichtig stabiel in hun dramatische vertwijfeling.
Dit tegenover zijn brons – creaties met een andere opgebouwde vormgeving zowel in volume en beweging. Draadfiguren en een harde gegoten materie met suggestieve bewegingen die aparte emoties oproepen. Bewegingen die de vormgeving ondersteunen, accentueren, niet beperkt in de ruimtelijke uitbreiding van de zogenaamde choreografische kwaliteiten. Het oeuvre van Eddie Symkens heeft veel doorgroeimogelijkheden en belooft voor de toekomst.